AFDELING: Bommelerwaard

Algemene informatie

De vereniging

De Bijenteeltvereniging “De Bommelerwaard en omstreken” is een afdeling van de Nederlandse BijenhoudersVereniging. De vereniging is verbonden aan de NBV-groep Gelders Rivierengebied.
Voor actuele informatie en leuke bijenweetjes, volg onze Facebookpagina!


Missie
Deze vereniging schept optimale voorwaarden voor  bestuivende insecten en voor imkers zodat zij op professionele en verantwoorde wijze bijen kunnen houden.


Doelgroep
De bijenteelt vereniging richt zich op alle bijenhouders in de Bommelerwaard en Omstreken, zowel de hobby- als de beroepsmatige imkers.
Bij onze vereniging kunnen ook mensen terecht die belangstelling hebben voor honingbijen en aanverwante insecten zoals solitaire bijen en hommels.

Doelstellingen
De vereniging stelt zich tot doel om de bijenhouderij in de Bommelerwaard en Omstreken bevorderen door:

1. Kennisontwikkeling over de honingbij stimuleren en uitdragen

2. Kennis over honingbijen van haar leden bij voortduring ontwikkelen en beschikbaar stellen

3. Bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen in de regio.

4. Samenwerken met imkersverenigingen in de aangrenzende regio's om meer impact te genereren in gezamenlijke initiatieven. 

 

 

Activeiten van de vereniging 

  • Tweemaal per jaar een leden vergadering 
  • Excursies 
  • Reizen met de bijen 
  • Organiseren beginnerscursussen (de eerstvolgende start begin 2020, meld u tijdig aan)
  • Organiseren open imkerijdagen 
  • Geven van lezingen over de bijenteelt voor scholen en instellingen 
  • Verbetering van de leefomgeving van bijen d.m.v. acties i.s.m. andere groene organisaties 

 

Zie voor een actueel overzicht de activiteiten en de jaarkalender.

 

 

BIJENZWERM Meldingen

Strijkt er bij u een bijenzerm neer in de tuin? Blijf vooral rustig en neem contact op met een van leden die de bijenzwerm bij U scheppen.
In het fotoboek staan enkele foto's waarbij u het verschil tussen de verschillende insecten kunt zien.

Heeft U overlast van wespen? bel 06 12367808 voor een professionele bestrijder.

 

 

Cursus bijenhouden     

De basiscursus bijenhouden wordt opnieuw georganiseerd in de winter/voorjaar van 2019/2020. 
Voor meer informatie en aanmelden, volgt u deze link.

 

 

Contactgegevens

Dhr D. van der Linden ( secretariaat)
06 55686562
dirkv.d.linden@hotmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.